sábado, 6 de abril de 2013

O término cultura.


Según o diccionario Cultura (en latíncultura, 'cultivo') es un término que tiene muchos significados interrelacionados.
 Por ejemplo, en 1952, Alfred Kroeber y Clyde Kluckhohncompilaron una lista de 164 definiciones de "cultura" en Cultura: Una reseña crítica de conceptos y definiciones. En el uso cotidiano, la palabra "cultura" se emplea para dos conceptos diferentes:
  • Excelencia en el gusto por las bellas artes y las humanidades, también conocida como alta cultura.
  • Los conjuntos de saberes, creencias y pautas de conducta de un grupo social, incluyendo los medios materiales (tecnologías) que usan sus miembros para comunicarse entre sí y resolver sus necesidades de todo tipo.

Ese é  o significado do termo cultura coñecido actualmente pero actualmente se  tende a coñecer por cultura para moita xente un " rollo" ou unha cousa que é "aburrida" sobre todo para as xeracións novas ou de todas as idades pero que non  saben ben o que este termo significa independentemente de se lles gusta ou non.

Con este traballo quero desmontar ese tópico de cultura "aburrida" ou  termos similares

Actualmente tendese a pensar en cultura en cousas como obras de teatro ,en persoaxes antigos e historicos pertencentes a cúltura,en xente moi "culta", que é moi lista ou máis lista que os demáis e que teñen un mellor vocabulario que os que non son cultos, e demais.

Tamén , no caso de Galiza enténdese por cúltura en moitas ocasións o relativo ou pertencente a persoaxes como Castelao, Rosalía,Risco e todos estes literatos que son relacionados co termo cultura dende hai moitos anos,e pertencen ao termo cultura? SI pero hay MOITAS máis cousas como:

  • A CULTURA MUSICAL  

  • A CULTURA AUDIOVISUAL 

  • CULTURA CELTA 

  • CULTURA JUVENIL 
  •  CULTURAS DO MUNDO
E moitos miles e miles de  culturas máis en todo o mundo coñecidas e descoñecidas , en que cada sitio e lugar ten a súa propia cultura e as súas propias lendas e tradicións que son fontes do saber persoal únicas e indispensables para a vida.

No hay comentarios:

Publicar un comentario